Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie drenażowe

Oferujemy Państwu różne rozwiązania w zakresie drenażowych oczyszczalni ścieków. Zapewniamy kompleksową obsługę w tym wykonanie projektu oczyszczalni oraz uzyskanie wszelkich, niezbędnych uzgodnień urzędowych. Oczyszczalnie te są najprostsze w swym wykonaniu, gdyż składają się z dwóch zasadniczych elementów: osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego. W osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Następnym elementem jest drenaż (zazwyczaj 3 ciągi drenażowe).

Najważniejsze wymagania to konieczności spełnienia warunku: maksymalny poziom wód gruntowych od drenaża wynosi 1,5 m.

Wyróżniamy dwa zasadnicze warianty realizacji drenaży rozsączających:

  • Drenaż w gruncie (standardowy) – stosowany jest gdy wody gruntowe nie występują płytko oraz gdy podłoże jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.
  • Drenaż w nasypie – stosowany gdy stały lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie 1,5m różnicy pomiędzy ich poziomem a drenażem. Dodatkowym elementem jest w takiej sytuacji przepompownia, montowana za osadnikiem.

Oczyszczalnie drenażowe firmy Wobet-Hydret

Pojemność osadników od 2 do 6 m3, maksymalna liczba mieszkańców od 4 do 14 RLM.
Close Menu